Salassapito ja ehdot

SOPIMUS TOIMEKSIANNOSTA

Teen jokaisesta toimeksiannosta sopimuksen meidän molempien turvaksi. Siitä käy ilmi mm. mitä on sovittu työtehtävistä, millä tuntimäärillä ja millä hinnalla. 


SALASSAPITO

Luonnollisesti minua sitoo salassapitovelvollisuus. Kaikki mitä näen tai kuulen yrityksessäsi toimiessani jää vain minun tietooni. Salassapidosta sovitaan sopimuksessa vielä erikseen.


TOIMEKSIANNON EHDOT

Toimeksiantosopimusta ei kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Muutokset sopimukseen tehdään aina molempien sopimuksen osapuolien kanssa yhdessä.